Unga canceröverlevare om sex och fertilitet

20 min
Varje år insjuknar ungefär 300 barn i cancer i Sverige. Numera överlever de allra flesta sjukdomen. Men behandlingen kan sätta sina spår senare i livet.

Jämfört med 1970-talet har cancerbehandlingen blivit så mycket bättre. I dag överlever närmare 80 procent av barnen. Då var förhållandet det omvända, bara 20 procent av barnen överlevde. Men behandlingen kan ha sena effekter.

En forskargrupp vid Karolinska institutet i Stockholm har nu undersökt hur ungdomar som har haft cancer tänker och resonerar om sådant som är speciellt viktigt i unga år. Det kan handla om sex, skaffa barn och hur de hanterar frågan om eventuell infertilitet.

133 ungdomar mellan 16 och 25 år runt om i landet delades in i olika grupper och chattade med varandra över nätet, och forskarna följde vad som skrevs.

I programmet medverkar sjuksköterskan och forskaren Anna Jervaeus och forskningsledaren Lena Wettergren, Karolinska institutet. I programmet medverkar också Sofi, som hade cancer som barn.