Kulturnytt

8:30 min
EU:s nya momsregler påverkar kulturen i Sverige. De stora museernas konstsamlingar digitaliseras och kommer kunna ses på var och ens Tv. Kort om: Konstnären Mandana Moghaddam gör offentlig utsmyckning av trapphuset på Södersjukhuset