Satiren som motstånd

44 min
Efter attentatet mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo har pennor i tusental och åter tusental lyfts mot himlen under manifestationer för att hylla satiren och påminna om hotet mot det fria ordet. Men vilken roll har egentligen satiren i vårt samhälle idag? Vad är det i satiren som konstform som gör den så potent? Och var går gränsen mellan den vitaliserande och utmanande satiren och den ofarliga pysventilen hovnarren? Samtal med medieforskare Joanna Doona, författaren Thomas Engström och satirtecknaren Saad Hajo. Dessutom: Kulturredaktionens Maria Edström fångar ord i tiden: "ordning och reda" - varför är alla så måna om att framhålla ordning och reda som viktigaste mål i alla tänkbara sammanhang? Och hur präglar utseendehets vår kultur? Reportage från konferensen Appearance matters.