Om tron

5:55 min
"I var människa finns en räkenskap gentemot det barn hon en gång var", säger Kent Wisti.

Kent Wisti är präst och bildkonstnär. Han håller veckans morgonandakter. Kent är präst i Limhamns församling i Malmö.

Text

Jesaja 42: 1-7

Jag, Herren, har i min trohet kallat dig, jag tar dig vid handen och skyddar dig.
Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk till ett ljus för de andra folken.
Du skall öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset, ur fängelsehålan dem som sitter i mörkret.

Musik

Innan gryningen, Sara Lindwall Nyberg.
Gud i dina händer, Toni Holgersson.

Musik som spelats i avsnittet

  • 05.50
    Sara Lindvall - Innan Gryningen
    Album: Döp Dig Med Din Längtan
    Kompositör: Benny Andersson
    Bolag: Merlo Music