Kvinnor i historien, att förhindra extremism och portugisisk polyfon sång i studion

41 min
Kvinnorna saknas i skolans läroböcker i historia, visar en ny granskning av Dagens Nyheter. Samtidigt kommer det i år ut en ny tidskrift som bara skildrar kvinnor i historien. Vi frågar Skolverkets Ulrika Lundqvist vad läroplanen säger om alla bortglömda kvinnor i skolböckerna och pratar med Eva Bonde som startar Historiskan, Sveriges första kvinnohistoriska tidskrift.

Vi pratar mycket om extremism nu. Men ett perspektiv har saknats i diskussionen - nämligen kopplingen mellan våld och normer om maskulinitet. Det tycker Karen Austin, projektledare på myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som kommer hit och pratar om att maskuliniteten är en viktig bit i den komplexa förklaringen till varför vissa använder våld.

Och så får vi höra polyfonsk sång från Portugal. Luisa Paolo från portugisisk-svenska kulturföreningen Lucitania kommer hit och berättar om den portugisiska traditionen som nu finns med på UNESCOs lista över immateriella kulturarv.