Herren är min herde

6:50 min
"Jag måste ha tro för att kunna bära de orden. Att Herren är min herde." Kent Wisti.

Kent Wisti är präst och bildkonstnär. Han håller veckans morgonandakter. Kent är präst i Limhamns församling i Malmö.

Text

Psaltaren 23:1-6

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.

Musik

Innan gryningen, Sara Lindwall Nyberg.
Guds boll, Stefan Sundström.

Musik som spelats i avsnittet

  • 05.50
    Sara Lindvall - Innan Gryningen
    Album: Döp Dig Med Din Längtan
    Kompositör: Benny Andersson
    Bolag: Merlo Music