Om filosofen John Rawls rättviseteorier Och är psykiska särlingar de bästa ledarna?

15 min
I vår serie "Guru då- död idag?" berättar professor Lena Halldenius om den amerikanske filosofen John Rawls, vars idéer om samhällelig rättvisa gjort honom mest känd. Och frilansjournalisten Robert Stasinski har läst två böcker, enligt vilka det inte är säkert att psykiskt balanserade personer alltid blir de bästa ledarna.

Den amerikanske filosofen John Rawls idéer om samhällelig rättvisa, är ett viktigt bidrag till filosofisk rättviseteori. För den som tar hans teori på allvar, rymmer den också mycket radikala slutsatser som ofta tonas ner när man talar om Rawls, anser Lena Halldenius - professor i mänskliga rättigheter och docent i praktisk filosofi. 

Enligt Rawls kan samhället bara betraktas som rättvist om det är rättvist för varje enskild individ. Men vad krävs för det? 

Ett samhälle är bara rättvist om det är rättvist för var och en. Man kan inte bunta ihop folk och räkna ut en total eller ett medelvärde och bedöma förändringar utifrån det. Det förlorar de svaga på.

Hör också Robert Stasinski om två nya böcker som kartlägger kopplingarna mellan politiskt ledarskap och psykiska sjukdomar. Enligt böckerna är det inte säkert att psykiskt balanserade personer, nödvändigtvis blir de bästa ledarna.

I en ideal värld, stillsam och förutsägbar är den rofyllde, friske ledaren idealisk. Men i en tumultartad värld – vår värld - är den mentalt friske ledaren inte bäst lämpad, utan snarare den psykiska särlingen, någon med alltifrån depressiva till maniska drag.