10: #JULBONUS

26 min
Henrik, Fredrik och Tomas bjuder på fakta och fiktion om politiskt spel.

Brittisk sci-fi ”Black mirror”, ”Svensk politik” av Per T Ohlson, ”Tänka, snabbt och långsamt” av Daniel Kahneman, ”Encountering the Media: Media Strategies and Techniques” av Barry McLoughlin, ”12 edsvurna män” och ” Ytterligheternas tidsålder: det korta 1900-talet” av Eric Hobsbawm.