Radio Romano 2012-03-21

30 min
Adzes ando Radio Romano: Adzes kheren rösta ando riksdagen chi te anen andre datalagringsdirektivet,o zakono kaj shaj shunen pherdal telefonura,epost thaj data trafiko. Adiktovane manushen khamen te den jekhe dzeseske buchia te acharen sari te kheres buchi. Te den lebuchi jokor thaj mkizmerete pochinen lenge. Grofo si jekh romano terno rap-artista kaj kherel rap muzika thaj lelpe ternimatoncathaj kherelvareso so bushol Word Battle.