Det livsnödvändiga dagsljuset

20 min
Människan är helt beroende av solljuset från det vi föds och livet ut. Så nu när våren är här, solen kommer tillbaka och dagarna blir allt längre gäller det att ta vara på det naturliga ljuset. För ljuset är en livsnödvändighet för oss människor. Brist på solljus och D-vitaminer ökar risken för en mängd sjukdomar och ljus påverkar psyket och hur vi upplever vår inomhusmiljö.

Lagom till övergången till sommartid återutsänder vi ett reportage från Lunds tekniska högskola där det tvärvetenskapliga Ljusinitiativet satsa på forskning kring ljus och ljusets betydelse. Forskare från olika discipliner har slagit sig samman för att bidra med kunskaper om ljus från sina olika områden.

Kunskapen om ljusets effekter på oss människor är fortfarande bristfällig, men det positiva är att forskningen om ljus har tagit fart under 2000-talet. Så tog man till exempel ett rejält kliv 2002 då forskarna upptäckte en tredje ljusreceptor (ipRGC) i ögats näthinna, som bara känner av blått ljus och påverkar tillverkningen av melatonin som styr vakenhet och sömn.

 I en arkitektstudie studeras vilken betydelse färgen på fönsterglaset har för vårt välbefinnande inomhus. Ett annat exempel är en ny klassrumsstudie från en skola i England visar att det har stor betydelse hur mycket fönster som finns i ett klassrum för att eleverna ska må bra. Men hittills har arkitekter inte tagit tillräckligt med hänsyn till dagsljuset när man ritat och byggt arbetsplatser och bostäder, hävdar arkitekturforskare.

Reportaget sändes första gången den 28/10 2011