Läkarna utanför

28 min
- Jag vill bara börja arbeta, betala skatt och leva ett vanligt liv, berättar Suleiman Abuhasanein 30 år från Syrien, allmänläkare och urolog. Suleiman är en av ca 1600 läkare från länder utanför EU som just nu väntar på att få komma ut i arbetslivet. Väntetiden varierar men är ofta flera år. Varför då?

Suleiman lärde sig svenska till motsvarande gymnasienivå på några månader, så de grundläggande språkkraven är uppfyllda. Han har också kompletterat med ”patientsvenska”, en yrkesinriktad kurs på Vuxenskolan i Uddevalla där han bor. Det som återstår är Socialstyrelsens beslut att ge honom läkarlegitimationen så han kan börja arbeta. Idag har Suleiman en tillfällig praktikplats på Uddevalla sjukhus

Efter att programmet spelats in har Suleiman Abuhasanein fått beskedet av Socialstyrelsen att han för att få arbeta som läkare måste:
1) Klara TULE, som är ett medicinskt kunskapsprov för läkare utanför EU-området Det testet ska han göra i september 2015
2) Efter godkänt Tuleprov ska Suleiman själv ordna en AT-plats. Väntetiden är ofta ett halvår beroende på landsting. AT betyder allmän tjänstgöring, som brukar variera mellan 18-24 månader.
3) Till slut ansöka om legitimation som läkare vilket brukar ta ca 4 veckor.
Sammanlagt får Suleiman vänta i ytterligare ca 32 månader. Uppskattningsvis kommer han igång med jobbet i slutet av 2017, då som allmänläkare, inte som urolog vilket är hans specialitet.

Hur angelägna är vi i Sverige att inom rimlig tid ta hand om den yrkeserfarenhet som många nyanlända har med sig?

producent Christer Söderqvist
epost: christer.soderqvist@sverigesradio.se