"Blå energi" nära genombrott

20 min
Havets vindar, vågor och tidvatten skulle kunna stå för majoriteten av EU:s elproduktion. Nu vill allt fler utnyttja potentialen - inte minst inom tidvattenkraft, där Storbritannien just nu storsatsar.

I sommar börjar världens första tidvattenlagun byggas mellan Wales och England - ett unikt kraftverk som ska försörja över 150 000 brittiska hushåll med el. Samtidigt, i Pentlandsundet utanför norra Skottland, påbörjas arbetet på havsbottnen i vad som är världens största satsning på tidvattenströmkraft.

Vetandets Värld har gjort en djupdykning i "blå energi" - och konstaterar att satsningarna på havsbaserade kraftslag ökar dramatiskt. I Bryssel besöker vi Remi Gruet, policychef för Ocean Energy Europe - som rent av räknar med att motsvarande 66 miljoner hushåll får sin el från havet till 2050.

Men vi träffar också Judith Wolf, professor i marin modellering och föreståndare för National Oceanography Center i Liverpool, Storbritannien. Hon berättar om hur okunskapen om maskinernas effekter på de marina ekosystemen oroar forskare.