Läkarkompetensen är en färskvara

28 min
Gynekologen Niam Zeki Atto kom till Sverige från Irak för sex år sedan. Med sig i bagaget hade hon en specialistutbildning och flera års erfarenhet. Men en irakisk läkarlegitimation är inte lika gångbar i Sverige som en legitimation från ett EU land. Hur upplevde hon den långa väntetiden innan hon fick börja jobba i Sverige?

Det ställs mycket hårdare krav på läkare som är utbildade utanför EU än på de från andra EU länder

– Det har med EU- regler om den fria rörligheten att göra, förklararJoel Hellstrand, internationell samordnare för Läkarförbundet.

Han håller med om vikten av att läkarnas kunskaper kontrolleras men han menar att processen för tredjelands läkare borde effektiviseras.

Emad Issa är medicinskt  ansvarig läkare på Kringlans Vårdcentrum i Södertälje. När han kom från Syrien 1996 var han utbildad läkare och hade gjort motsvarande AT-tjänstgöring i hemlandet. Han upplevde  att processen för att få en läkarlegitimation var mycket svårare då. Men han tycker att dagens process fortfarande är  onödigt lång och krånglig.