"Nä men, vi är elva man på plan."

24 min
Att börja ett svar med uttrycket ”nä men” kanske några associerar med fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic. Men lyssnaren Gunnar har noterat att språkfenomenet även förekommer även bland politiker, journalister och andra som intervjuas. Ylva Byrman, doktorand i nordiska gör en analys om varför människor säger ”nä men” och berättar varför hon själv faktiskt använder uttycket ibland. - Att börja ett svar med "nä men" kan handla om att ta avstånd eller att vilja nyansera frågan och inte svara så distinkt.

Veckans språkfrågor

Är ordet fadder ett könsneutralt ord?

Att börja ett svar med orden "nä men", varför gör folk det?

Hur kommer det sig att uttrycktet "inte varken eller" förekommer, borde det inte heta "varken eller"?

Ska det vara stor eller liten bokstav efter semikolon?

Säger man ett huckle eller en huckle ?