Fördomar styr könsfördelningen inom forskningen

20 min
Inom forskningsområden där man tror att det förväntas en medfödd genialitet är det färre kvinnor än män. Det visar en studie på hur forskares egna föreställningar om vad som krävs inom olika forskningsområden påverkar könsfördelningen.

De amerikanska forskarna som gjort studien poängterar att det inte handlar om att kvinnor och män egentligen har olika egenskaper eller är olika smarta, utan att det handlar om förutfattade meningar både bland kvinnor och män såväl inom forskarvärlden som utanför

För att komma fram till de här resultaten att det är förutfattade meningar och fördomar som är förklaringen till att kvinnor är underrepresenterade inom vissa forskningsområden, gjorde forskarna en enkätstudie där 1800 amerikanska forskare inom 30 olika akademiska områden fick svara på frågor. Bland annat besvarade de frågor om egenskaper som är viktiga för att bli framgångsrik inom deras eget forskningsfält.

Forskare inom alla fält är inkluderade, från naturvetenskap och teknik till humaniora och samhällsvetenskap.

Vetenskapsradion Lars Broström träffar tre genusforskare på Uppsala universitet, genetikern Annica Gullberg, juristen Jenny Westerstrand och  Anita Hussénius, kemist och genusforskare.