Det offentliga rummets sociala ingenjörskonst

44 min
Hur styrs vår rörelse, vad vi gör och hur vi gör det i rummet? Och vem definierar vad som är ett önskat beteende i en stad? Det kallas för ”exkluderande design” eller ”diciplinär arkitektur”. OBS Magasin försöker se idéerna bakom bänkar med sluttande sittytor, busskurer med klassisk musik och metallkanter som effektivt tar bort alla skateboardåkare från stadsmiljön. Samtal med Fredrik Edin, kulturredaktör på tidningen Arbetaren, och Dan Hallemar, chefredaktör för tidskriften Arkitektur. Dessutom: Kulturredaktionens Mattias Berg fångar ett ord i tiden – ”voiceover” – och psykologiforskaren Kristina Holmqvist Gattario förklarar varför en positiv kroppsuppfattning är ovanligare i västvärlden och hur religiositet får människor att trivas bättre med sina kroppar.