Alla vet, alla kan - Jakob Domargård

5:53 min
Att bejaka det gudomliga, att vara aktiv i sin tro, är att ansluta sig till livet, till det enda medvetandet, till Gud.

Jakob Domargård verkar för att representera klassisk islam i Sverige. Han har konverterat till islam och ger sin bild av sin religion under den här veckan. Han berättar vad som har fångat honom: Den ständiga närvaron, alltings inkluderande och att svaret ligger hos dig själv.

"Vad är islam?" är överrubriken för veckans morgonandakter.

Islam betyder att man söker ett inre tillstånd, ett tillstånd av fridsam undergivelse. ”Om detta tillstånd infaller i en människas hjärta, ett tillstånd av att ge upp och acceptera helheten som den är, infaller islam.”

Det finns inget som hindrar oss,
ingen kan man klandra för att man inte tog steget.
Men dörren är alltid öppen, den stängs inte.
Om du vill finns ingen som kan hindra dig ifrån Gud.

Texter

Koran 17:22-25

Er Herre har fastställt att ni inte ska dyrka någonting annat än Honom, och att era föräldrar ska hedras. Så länge en eller båda av dem lever, ska ni aldrig säga "Äh" till dem (minsta gest av irritation), ej heller ska ni skrika åt dem; ni ska behandla dem älskvärt.
Ur Koranen, Suran 17, vers 23.

Musik

Jan Johansson, Leksands skänklåt.

Musik som spelats i avsnittet

  • 05.50
    Jan (1) Johansson, Georg Riedel - Leksands Skänklåt
    Album: Jazz På Svenska
    Kompositör: Dalarna
    Bolag: Heptagon