Hjärta och smärta

15 min
Eva Illouz är professor i sociologi vid The Hebrew University i Jerusalem. Hon har satt känslor i en större social struktur, nämligen det senkapitalistiska samhället. Katarina Wikars reflekterar kring hennes bok "Why love hurts, en sociologisk förklaring". Programledare: Odd Clausen.