Den som känner sig älskad

Här finns inget ljud
- Detta med att en människa fortsätter att göra misstag och vara ofullkomlig, det vet Gud. Gud fattar det. Guds kärlek beror inte på om du gjort 23 855 goda handlingar. Kärleken får du oavsett om du förtjänat den eller inte.

Text: Romarbrevet 1:16-17
Klockringning: Eks kyrka, i Västergötland.  
Musik: ”Summa”, med Arvo Pärt från albumet ”Portrait”.
Camilla Lif är präst i Kungsholmens församling i Stockholm.