Jesus skapar tro

Här finns inget ljud
Jag skäms inte för evangeliet, säger Paulus i Romarbrevet. Därifrån hämtas också tankarna i predikan från Braås Missionskyrka.

"Jesus skapar tro" är temat för gudstjänsten från Missionskyrkan i Braås och präglar såväl predikan, personliga berättelser och sången som framförs av bland annat Manskören och solosång av deras ledare Frida Grahn-Förster. I predikan tar pastor Mia Berggren avstamp i Paulus ord i Romarbrevet - "jag skäms inte för evangeliet".

Braås är en bruksort som växte upp till ett samhälle i början av 1900-talet, vackert belägen på en sluttning ner mot sjön Örken. Orten har ca 1500 invånare och ligger i Växjö kommun i Småland. Missionskyrkan ligger mitt i byn med ca 50 medlemmar och ett stort engagemang. Kyrkan driver bl.a. Tisdagscafe för daglediga, stickcafe för invandrare, dramagrupp för barn, scout, manskör, föräldrakurser och Alpha. De vill vara en kyrka för hela livet, hela livet.

Medverkande

Mia Berggren, predikan
Tomas Nilsson mötesledare, förbön
Sofi Mattsson, förbön, vittnesbörd
Malin Gustafsson, textläsning
Sölve Råsmark, textläsning
Frida Grahn-Förster, sång, körledare
Jenny Förster, tvärflöjt
Marcus Silvander, piano
Manskören ledd av Frida Grahn-Förster

Texter

Matteus 8:5-13
Psaltaren 36:6-10

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna.
Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav.
Herre, du hjälper både människor och djur.
Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt.
De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst.
Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.
Ur Bibeln. Psalm 36, verserna 6 t o m 10.

Musik

Genom eld och vatten (Text Stina Jadelius och Pär Sonerud, musik Mårten Eriksson)
Saliga visshet (Psalmer och sånger 259) (Sv Ps 760)
Här står jag (Bobby Ljunggren/Henrik Wikström, text Sonja Aldén)
Jag vill ge dig o Herre min lovsång (Psalmer och sånger 336)
Så länge jag lever (Text, musik Stefan Almqvist, arr. Lars Brandström)
Se hur Gudsvinden bär (Psalmer och sånger 827)
Majestät (Jon Honningdal)
Gud, för dig är allting klart (Psalmer och sånger 217)
Må din väg (Psalmer och sånger 845)

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.04
  Manskören, Frida Grahn-Förster Körledare, Marcus Silvander Piano - Genom eld och vatten
  Kompositör: Mårten Eriksson
 • 11.08
  Församling, Marcus Silvander Piano, Jenny Förster Tvärflöjt - Saliga visshet/ Psalmer och sånger 259
  Kompositör: Phoebe Palmer Knapp
 • 11.16
  Frida Grahn-Förster Solist, Marcus Silvander Piano - Här står jag
  Kompositör: Bobby Ljunggren, Henrik Wikström
 • 11.22
  Församling, Marcus Silvander Piano, Jenny Förster Tvärflöjt - Jag vill ge dig o Herre min lovsång/ Psalmer och sånger 336
  Kompositör: Christer Hultgren
 • 11.25
  Manskören, Frida Grahn-Förster Körledare Solist, Marcus Silvander Piano - Så länge jag lever
  Kompositör: Stefan Almqvist
 • 11.30
  Församling, Marcus Silvander Piano, Jenny Förster Tvärflöjt - Se hur gudsvinden bär/ Psalmer och sånger 827
  Kompositör: Ingmar Johánsson
 • 11.40
  Frida Grahn-Förster Solist, Marcus Silvander Piano, Församling - Majestät
  Kompositör: Jon Honningdal
 • 11.49
  Församling, Marcus Silvander Piano, Jenny Förster Tvärflöjt - Gud för dig är allting klart/ Psalmer och sånger 217
  Kompositör: Georg Christoph Strattner
 • 11.56
  Församling, Marcus Silvander Piano, Jenny Förster Tvärflöjt - Må din väg gå dig till mötes/ Psalmer och sånger 845
  Kompositör: Trad Irland