VR Klotet 20120314

25 min
Skogar som spär på växthuseffekten Växande träd binder stora mängder kol ur atmosfären och politiker vill därför gärna få räkna bort skogarnas koldioxidupptag mot bilarnas och industriernas utsläpp. Men ny forskning visar att det inte är så enkelt. Torvjordar, mossar och en ökande temperatur gör att vissa svenska skogar faktiskt verkar avge mer klimatgaser än de tar upp. Klotet har besökt ett forskningsprojekt i Vänersborgstrakten. Dessutom har vi träffat författaren Mark Lynas, ("Oväder" och "6 grader") som nu är aktuell med sin nya bok. "Guds utvalda art - Hur planeten kan överleva oss". Programledare: Johan bergendorff