Gamla gårdstomtar och modern folktro

30 min
Etnologen Agneta Lilja gästar Martina, Kodjo och Hanna för att berätta om det här med skrock och folktro. Hon berättar vad det är, vad det fyller och har fyllt för funktion och varför hon inte tycker att man ska använda ordet skrock. Dessutom bjuder hon på både gamla och nya exempel på folktro.