- Nevimata thaj aktualitetura pe romani chib

26 min
Adjes shaj shunen: Pa jekh nevi kevnja kaj sikavel nevi teoria ke le rom naj anda India feri ke aven anda Egypto Thaj so o etnologo o Gregory Dufunja kweik gindoj pa kadi teoria Thaj vi shaj shunen sar le rom si ande jekh exebitsia ando bohuslän museum kaj e fotografka e Maja-Kristin Nylander shutas avri.