När tortyren kommer till Sverige

35 min
"Sverige har blivit fällt 20 gånger av FN:s tortyrkommité" - Frida Metso Johansson. Frida jobbar som pyskolog på Röda korset där hon träffar flyktingar som utsatts för tortyr. Hon berättar om vad dessa människor som hon möter har varit med om och går genom vad tortyren sätter för spår.