Samtalet

29 min
När Janan Zapata var liten hade de städerska hemma och hennes mamma titulerades “fru”. Men så tvingades de lämna sitt hemland Colombia och livet i den övre medelklassen. - När jag kunde se det utifrån sedan förstod jag ”Oj, vi är fattiga här...”, säger hon. I Sverige fick Janan vänja sig vid en arbetarklassverklighet där hennes mamma hoppade mellan otrygga anställningar. Än idag har mamman inte jobb i nivå med sin utbildning, en erfarenhet som många utrikesfödda akademiker delar. Janan kallar den erfarenheten för “den globala klassresan nedåt”. I Tendens Samtalet berättar Janan också om hur den resan splittrade hennes familj. Ett program av Louise Jacobsson.