"Saudiskt samarbete drabbar Vetenskapssverige"

25 min
Det är inte bara Sveriges försvarsminister som nu anklagas för lögn till följd av vapenskandalen med Saudiarabien, som Sveriges Radio avslöjat i veckan. Lögnanklagelser drabbar också generaldirektören för FOI, totalförvarets forskningsinstitut, när han förnekar att FOI varit inblandade med att hjälpa den saudiska diktaturen med att sätta upp en vapenfabrik.Alltså lögnanklagelser mot ett forskningsinstitut.Astrofysikern Bengt Gustafsson, som är ordförande i kommitén för forskares friheter och skydigheter i det internationella forskningsrådet ICSU, menar att forskningens anseende nu står på spel.Vi hör Sven-Ove Hansson, filosofiprofessor på KTH, om moraliska dilemman med diktatursamarbete. Vi besöker en liten fabrik där svenska forskare som nu startar tillverkning av supermaterialet grafen. Grafen består av ett enda atomlager av kol och det har fantastiska egenskaper. Det är både böjbart och starkt som stål. Det är genomskinligt och det leder ström snabbare än kisel.Och just detta att grafen utmanar kislet inom elektronikindustrin har gjort att forskargrupper och industri runt om i världen experimenterar med grafenproduktion. En av forskargrupperna, som finns vid Linköpings universitet har nu startat Sveriges - och Europas - första grafentillverkning, berättar fysikern Mikael Syväjärvi. Fysikprofessor Jari Kinaret på Chalmers ger det europeiska/globala perspektivet. Förra året dog 29000 människor av naturkatastrofer världen. De flesta av dem, 20000 dog av tsunamin i Japan för ganska exakt ett år sedan. Det kan framstå som märkligt att så många människor dog av en tsunami i ett land som Japan som har väldigt goda kunskaper om både jordbävningar och tsunamier. Naturkakstrofforskarna försöker nu förstå varför, säger professor Sven Halldin som är samordnare på Centrum för Naturkatastroflära. Hör också om varför Ulrika Björkstens satte kaffet i halsen när hon hörde en nyhet om motion och dna. ...å så lite om lyckade experiment med antimateria, hur sågfisken använder sin såg och om nytt hastighetsrekord för robot med ben.