Klartext 20120306

10 min
På tisdagen berättade Klartext att en svensk myndighet planerar att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien.