Djuren inuti fossilen

20 min
När ett djur omvandlas till fossil är det inte bara formen som bevaras. Inuti fossilen kan det gömma sig riktiga biologiska rester, och nu blir forskarna snabbt bättre på att hitta dem.

Tjugo år efter att Jurassic Park haft premiär händer det mycket inom fältet molekylär paleontologi, som var inspirationen till vetenskapen i filmen. Med allt mer avancerade tekniker och mätinstrument går det att tränga djupare i fossilen och hitta allt mer av själva djuret inuti stenkopian.

För tio år sedan skedde ett stort genombrott för de som är speciellt intresserade av dinosaurier, när den amerikanska forskaren Mary Schweitzer löste upp en bit av ett lårben från en Tyrannosaurus rex, och hittade proteiner, mjukvävnad och hela blodkärl.

I programmet möter vi Johan Lindgren, som är docent på geologiska institutionen i Lund, och som forskar om en marin reptil som levde samtidigt som dinosaurierna. Nu ska han resa till Mary Schweitzers labb i USA för att lära sig teknikerna. På Naturhistoriska riksmuseet arbetar Love Dalén i labbet för gammalt DNA. Där tar de fram långa sekvenser från mammutar och andra arktiska djur. Lars Werdelin är professor på naturhistoriska och berättar om hans syn på hur fältet molekylär paleontologi mår i dag.