Sverige världens mest extrema land

24 min
Emellanåt kallas Sverige för ”landet lagom” men i jämförelse med övriga världen är våra värderingar extrema - vi är inte särskilt religiösa, vi tycker inte att man får aga sina barn och vi litar i stor utsträckning på våra medmänniskor.

Sedan 1980-talet har människors värderingar runt om i världen undersökts i den stora intervjuundersökningen World values survey, och i dagens program berättar Bi Puranen, generalsekreterare på World values survey och forskare på Institutet för framtidsstudier, om hur människor tycker och tänker i Sverige och världen.

Programledare är Urban Björstadius.

Musik som spelats i avsnittet

  • 13.35
    Marillion - If My Heart Were A Ball It Would Roll Uphill
    Album: Anoraknophobia
    Kompositör: Marillion
    Bolag: Liberty