”Vi och dom andra”- bilder från två håll

43 min
Vilka är ”vi” och vilka är ”dom andra”? Det är ju en ständigt aktuell fråga och i Kulturreportaget talar Kerstin Berggren med några av de åtta fotografer som ingår i utställningen VODA-Vi och dom andra, som visas på Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi, som ingår i Västerbottens Museum i Umeå.

VODA är ett  fotoprojekt om seendets och avbildandets villkor av åtta samtida fotografer. Utställningen vill skaka om invanda föreställningar om vem som ser och vem som blir sedd. Genom att bjuda in andra att delta i skapandeprocessen vill de åtta fotograferna  genom sitt dokumentära fotoprojekt  nyansera  bilden av vår samtid och människors liv.

Genom att låta subjektet vara fotografen utforskar VODA  teman om makt och berättande – en aktuell  frågeställning för många användare av olika sociala medier.

Fotograferna Elin Berge, David Dahlberg, Alexandra A. Ellis, Malin Grönborg, Johan Gunséus, Sara Lindquist, Linda Maria Thompson och Lars Öberg har jobbat gemensamt med egna dokumentära projekt.