Nyheter från Vetenskapsradion

4:59 min
Den hittills största genetiska undersökningen av familjer där minst två syskon har fått diagnosen autism, visar att syskonen oftast ärver olika riskgener. En av Mayakulturens största städer, Tikal, skulle kunna lära oss en hel del om odling och stadsplanering. Den internationella astronomiska unionen IAU har utlyst en namntävling för att döpa exoplaneter.