Herman Lundborg och den svenska rasbiologin

44 min
Än idag lever människor i Sverige som fick sina skallar mätta och näsor undersökta - den svenska rasbiologin ligger inte längre tillbaka i tiden än så. Men vilket arv ser vi fortfarande idag efter forskningen och varför blev den fotografiska bilden så sammanbunden med rasbiologin? I den aktuella dokumentären "Hur gör man för att rädda ett folk?" berättar Maja Hagerman om rasbiologen Herman Lundborgs resor i Sápmi och studier av finnar och samer. Samtal med Gunnar Broberg, professor i idé- och lärdomshistoria och Anna Sunna, journalist på Sameradion. Dessutom: Om kvinnornas dubbla kamp på Tahrirtorget. Vi har träffat Ola Abulshalashel, egyptisk skådespelare och feministisk aktivist, för att prata om två konkurrerande strider: den mot diktaturen och den mot patriarkatet.