Så ska skolan grundas på forskning

20 min
Nu har startskottet gått för arbetet i det nya skolforskningsinstitutet. I ett års tid har forskare i sexton olika projekt tagit fram forskningskartläggningar som institutet har att utgå från i sitt arbete med att slå en bro mellan forskning och skola.

Vetandets värld var med under konferensen. Vi talar med flera forskare som varnar för hur studier kan feltolkas, och vi träffar pedagogikprofessorn Ninni Wahlström vid Linnéuniversitetet, som pekar på att lärarstudenterna sällan får läsa rena forskningsstudier under sin utbildning.

Vi hör Ann-Charlotte Eriksson, lärare och aktiv i Lärarförbundet, som sällan ser att forskningen är användbar i hennes vardag, och vi frågar det nya skolforskningsinstitutets tillförordnade chef hur hon ser på det nya jobbet.

I programmet medverkar Åsa Hirsh, lektor i pedagogik vid högskolan i Jönköping, Viveca Lindberg, docent vid Stockholms universitet och gästforskare vid Karlstad universitet, Ninni Wahlström, professor i pedagogik vid Linneuniversitetet, Ann-Charlotte Eriksson, lärare och aktiv i Lärarförbundet, Glenn Hultman, professor i pedagogiskt arbete vid Linköpings Universitet.