Rikedom och nåd

Här finns inget ljud
- Att unna andra människor att få lika mycket som jag själv, även om jag kanske tycker att de har kommit lindrigt undan. Det är bara att erkänna, det är den stora utmaningen för mig.

Text: Matteusevangeliet kap 20:1-16
Klockringning: Ekshärads kyrka, i Värmland.
Musik: ”Elegy”, med New Tango Orquesta.  
Dan-Erik Sahlberg är programchef på Sigtunastiftelsen, utanför Stockholm.