Med kärlek från Paris

Här finns inget ljud
En kärlekshälsning från Svenska kyrkan i Paris i en direktsänd gudstjänst. Medverkar gör bland andra Helle Klein, Özz Nujen, Sarah Dawn Finer, Tanja Kamensky, Mimi Sunnerstam, Odile Abrell och Lena Gutke.

Uppdaterad med bilder efter gudstjänsten.

Efter terrorhandlingarna i Paris möttes människor i manifestationer för att markera mot våld och ondska. Det uppskattas att 1,5 miljon människor gick ut och manifesterade mot terrorhandlingarna. Längst fram gick överlevande från attentaten följda av femtio av världens ledare som gick armkrok genom Paris.

Mässan vill i ord, ton och med nattvard uppmana oss att motverka hat och splittring och värna tolerans, kärlek och respekt mellan människor.

Svenska kyrkan i Paris planerar för en fullsatt kyrka med tanke på den känsla av sammanhållning som manifestationerna skapat. Men också för att de som medverkar är välkända i sina olika sammanhang och har lyckats stråla samman för denna gudstjänst och sända en kärlekshälsning från Paris.

Koordinator och initiativtagare till "Med kärlek från Paris" är den Paris-baserade journalisten Olof Brundin. På frågan hur han fick idén till att föreslå Svenska Kyrkan denna specialmässa svarar han:

Det var ingen idé, det var ett behov. Efter fredsmarschen med miljoner parisare på marsch för de goda krafterna i Europa, kändes det alldeles självklart att sätta igång det här projektet. Vi är många svenska i Paris som känner samma sak.

Predikanter är chefredaktören och prästen Helle Klein och underhållaren Özz Nujen. Liturg är kyrkoherde Tanja Kamensky.
Solist Sarah Dawn Finer.
Sveriges ambassadör i Paris Veronika Wand-Danielsson medverkar med textläsning.
Musiker är Mimi Sunnerstam (cello), Odile Abrell (harpa) och Lena Gutke (flöjt). De tre spelar i många olika sammanhang över hela världen och har lyckats pussla in medverkan i sitt schema. Björn Åkerhage (orgel) är musiker i församlingen.

Medverkande

Underhållare Özz Nujen, inledningsord
Chefredaktör, präst Helle Klein, predikan
Sarah Dawn Finer, sång
Kyrkoherde Tanja Kamensky, liturg
Ambassadör Veronika Wand-Danielsson, textläsning
Diakon Estelle Ehrnst, bön
Församlingsmusiker Björn Åkerhage, orgel
Mimi Brundin Sunnerstam, cello
Lena Gutke, flöjt
Odile Abrell, harpa
Olof Brundin, koordinator

Musik

Moving on, Sarah Dawn Finer

Ps 62:1,2,6, Än finns det en värld, församling

Sarabande ur J S Bachs cellosvit nr 1 i G-dur, Mimi Brundin Sunnerstam

O Guds lamm, församling

Fantasia sopra Laudi av Ingvar Lidholm, Mimi Brundin Sunnerstam

”Kärleksvisan”, Sarah Dawn Finer, Mimi Brundin Sunnerstam, Lena Gutke, Odile Abrell

Psalm 717 Innan gryningen, församling

Postludium. Vals ur svit nr 2 av Dmitry Shostakovitj, Mimi Brundin Sunnerstam, Lena Gutke, Odile Abrell

Text

Som vågens minsta vikt är hela världen för dig, som en droppe av morgonens dagg, där den faller ner på jorden. Men du är barmhärtig mot alla, därför att du förmår allt, och du överser med människornas synder, för att de skall omvända sig.
Du älskar allt som finns till och avskyr ingenting av det du skapat, ty du skulle aldrig ha gett gestalt åt något du hatade.
Hur skulle något ha kunnat bestå mot din vilja? Hur hade det kunnat bevaras om det inte hade kallats till liv av dig?
Du skonar allt därför att det är ditt, du härskare som älskar allt levande. 

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.04
  Sarah Dawn Finer Sång Gitarr, Mimi Brundin Sunnerstam Cello - Moving on
  Kompositör: Sarah Dawn Finer, Fredrik Kempe
 • 11.10
  Församlingssång, Björn Åkerhage Orgel - Ps 62:1,2,6, Än finns det en värld
  Kompositör: Gustaf Aulén
 • 11.17
  Johann Sebastian Bach - Sarabande ur cellosvit nr 1 i G-dur
  Mimi Brundin Sunnerstam Cello
  Textförfattare: Instrumental
 • 11.33
  Ingvar Lidholm - Fantasia sopra Laudi
  Mimi Brundin Sunnerstam Cello
  Textförfattare: Instrumental
 • 11.40
  Församlingssång, Björn Åkerhage Orgel - O Guds lamm
  Kompositör: Liturgisk
 • 11.42
  Sarah Dawn Finer Sång, Mimi Brundin Sunnerstam Cello, Lena Gutke Flöjt, Odile Abrell Harpa - Kärleksvisan
  Kompositör: Sarah Dawn Finer, Peter Hallström
 • 11.51
  Församlingssång, Björn Åkerhage Orgel - Psalm 717 Innan gryningen
  Kompositör: Benny Andersson
 • 11.54
  Dmitry Shostakovitj - Vals ur svit nr 2
  Mimi Brundin Sunnerstam Cello, Lena Gutke Flöjt, Odile Abrell Harpa
  Textförfattare: Instrumental