Språkanalyserna som avgör liv

29 min
Tänk dig att hela din framtid hänger på det du säger vid ett enda tillfälle. Men inte på vad du säger, utan på hur du säger det. Utlåtanden från anonyma språkanalytiker kan i dag vara avgörande för om en person ska få stanna i Sverige eller inte.