Slutet på yttrandefriheten (och demokratin?)

20 min
-Makten uppträder allt mer arrogant! Det konstaterar statsvetarprofessor Lennart Lundquist i Lund i sin nya bok "Slutet på yttrandefriheten", med underrubrik: "(och demokratin?)".

Lennart Lundquists bok utgår från fallet med sparkade professorn Ulfur Arnason som vi uppmärksammat tidigare i Publicerat.

Arnason kördes bokstavligen bort från sitt tjänsterum, telefon och it-behörighet av Lunds universitet omedelbart efter att han i brev till rektor kritiserat nedskärningarna inom sin fakultet.

Makten gör som den vill

-När man väl börjat uppmärksamma problemen kring det fria ordet tar det inte lång tid innan man förstår att makten handskas med det i stort sett hur den vill även i vårt land med lång historia av offentlighet, tryckfrihet och yttrandefrihet, säger Lennart Lundquist.

Det var fallet Arnason som fick honom att skriva en hel bok om problemen.

Hotet smyger in köksvägen

-Hotet kommer paradoxalt nog inte från riksdag, regering eller politikens salonger, utan "köksvägen" från förvaltningar som inskränker och avskaffar, straffar och kräver lydnad, säger Lundquist - Sveriges mest erfarne forskare på området.

Fallet Zilling i Varberg

Vi har också bett honom om hans syn på ett färskare fall med tidningen Sjukhusläkarens ansvarige utgivare, kirurgen Thomas Zilling, som över en dag lyftes bort för att han hade kontaktat medierna om bristen på vårdplatser och andra problem på sjukhuset i Varberg.

Medierna kontaktade han i egenskap av huvudskyddsombud.

Köptes ut för skattepengar

Region Halland varslade direkt om avsked, men köpte sedan istället ut Zilling för en "frikostig" summa, över tre miljoner kronor av skattepengar.

-Horribelt, säger Lundquist.

-Skulle jag gått via arbetsmiljöverket och inte medierna, hade det tagit mycket längre tid innan saker kunde förbättras, förklarar Thomas Zilling, som lämnat Varberg bakom sig för arbete i Kalmar. Dessutom är han fortfarande ordförande i Sjukhusläkarföreningen.

Bäst inte gräva ner sig

-De behandlade mig helt fel, men man får inte gräva ner sig och bli rättshaverist, säger Zilling, som beklagar att det blivit tyst på sjukhuset i Varberg igen.  

Fallet Arnason är ingen bagatell. Det handlar om universitetets själ. I förlängningen handlar det om demokratins fortlevnad. När yttrandefriheten inte respekteras vid ett universitet repekteras den sannolikt inte heller någon annanstans.

I boken "Slutet på yttrandefriheten" kommer Lennart Lundquist också med fem förslag till hur man kan skydda den (yttrandefriheten) i framtiden: