Radio Romano 2012-03-02

30 min
Nevipe: Jekh nevi Shvedosko studia pa o livmoderhalscancer mothovol kaj te kerolpe o cellprov ando verme shaj te arkholpe bute djuvljnego djivdipe se so gindilape anglal hramol andi gazeta avdive British Medical Journal. Jekh debata e vorbaki "HEN" so kamolpe te kerolpe jekh nevo lav savo si vareso mashkar e mush ja se djuvlji jekh nevo pronomi, kerelpe neve pustika (kevnje) aklje anavea. Romani kultura: Ko arakhol e phuren kana purandjon ke romani tradicia e chave e chija, ja se ingarenpe ane pjurenge khera sar o majoriteti so kerol? ashunen so phenen o roma.