Kommunikation under kris

42 min
Vi gästas av Mats Glansberg, polis i 40 år och som jobbat med mediekommunikation i snart 20 år. Han har skött polisens kontakt med svensk och utländsk media vid några av Sveriges mest uppmärksammade polisiära händelser, bland annat Backabranden, kidnappningen av Fabian Bengtsson och Göteborgskravallerna.