De rättslösa unga: Del 1 - Inlåsta unga får inte vara utomhus

28 min
Grovt kriminella vuxna på slutna svenska fängelser skulle aldrig nekas att få vistas utomhus - men sommaren 2010 kan Ekot och Kaliber i P1 avslöja hur barn och unga som tvångsomhändertas i vissa fall inte alls får gå ut. Ungdomarna är helt utlämnade åt personalens beslut. Det här är del ett av två i en serie av Ekots Daniel Velasco