Så kan inristade normer brytas

20 min
Ordet "norm" är nära släkt med ordet "normal". Det som följer normerna är det vi uppfattar som gängse och accepterat - det "normala". Att tänka normkritiskt är alltså att ifrågasätta det som de flesta, ofta helt oreflekterat, tar för givet.

Normkritiskt tänkande är inte alltid helt lätt, men att se världen med andra ögon kan leda till oväntade och smarta lösningar och uppfinningar.

– Skillnader mellan kvinnor och män skapas hela tiden av marknaden. Är exempelvis förarsätet i en båt gjort för att passa en person som är 1.80 lång, finns föreställningen om en manlig förare inristad i själva båtdesignen. Men det finns inget "naturligt" i hur bilar eller båtar konstrueras, utan det är sammanvävt med kulturella föreställningar kring kön, säger Magdalena McIntyre Petersson, docent i etnologi på Centrum för Konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet.

I många tekniktunga, framgångsrika och gamla branscher, har män styrt både produktutveckling, marknadsföring och försäljning.

– Men får man in också ett kvinnligt perspektiv inkluderas kvinnor utan att män exkluderas. Resultatet blir bättre produkter och bättre service för alla, säger Tatiana Temm, vars företag satsar på mångfaldsdriven lönsamhet.