Med normkritisk blick för innovation

20 min
Normkritisk innovation handlar om att ifrågasätta det vi tar för givet: Måste det vara så här, eller kan det vara på något annat sätt? Förra året satsade innovationsmyndigheten Vinnova 15 miljoner kronor på normkritisk innovation.

– Människor, företag och verksamheter kan genom vårt stöd till normkritisk innovation bidra till ökad jämställdhet och jämlikhet. Det behövs i Sverige idag, för vi är lite trötta på att vara så tungt politiskt styrda i den här frågan. Bara att arbeta med jämställdhetsfrågor eller mångfaldsfrågor i sig skapar hinder. Men i det normkritiska förhållningssättet finns en stor potential för innovationer, säger Sophia Ivarsson, ansvarig för programmet "Genus och mångfald för innovation" på innovationsmyndigheten Vinnova.

– Vi tog fram nya koncept för högteknologiska produkter, där kvinnor, och inte bara män, var med som utvecklare och testpersoner. Resultaten blev både vidareutvecklingar och ny design av produkterna, som kvinnorna väldigt tydligt föredrog, och som männen fortsatte att tycka lika mycket om som förut, säger Klaus Schröder.

Hans företag Design People i danska Århus har i ett samarbetsprojekt på vetenskaplig forskningsgrund tagit fram principer att arbeta efter för företag som vill satsa på jämställd design.