Studio Ett 3 februari

102 min
Lokala reaktioner på Yara-domen, flyktingar i östra Ukraina, lavintider i fjällen, Fritzon & Fritzon, grekisk-rysk flirt huvudvärk för EU, fler kuggas vid uppkörning, nollräntan ifrågasatt och omtvistad argentinsk ekonomi