PC Jersild om den stökiga psykiatrin

20 min
Författaren och läkaren PC Jersild har tagit sig an uppgiften att beskriva den svenska psykiatrin från efterkrigstiden fram till idag. I boken Den stökiga psykiatrin beskriver han kriget mellan piller och psykologi, ett krig som han nu menar gått in i en välbehövlig vapenvila.

Många svenskar känner nog till romanförfattaren PC Jersild, med kände böcker som Grisjakten, Barnens Ö och Babels hus. Men det är inte lika känt att han är psykiater och att han engagerat sig i den svenska psykiatrins utveckling, bland annat som expert hos Kungliga Vetenskapsakademin.

Det senaste alstret är inte en roman, utan en faktabok där han väver samman sina minnen som underläkare på ett flertal psykiatriska kliniker med en intervjuserie med portalfigurer inom svensk psykiatrisk forskning, däribland psykiatriprofessorerna Marie Åsberg, Lars Farde, Christoffer Gillberg och Johan Cullberg.

Boken har titeln Den stökiga psykiatrin därför att PC Jersild menar att den ideologiska kampen mellan biologisk grundad psykiatri och psykoanalysen och efterföljande psykoterapier varit till förfång för psykiatrin. Men i sin nya runda bland experterna finner han att "det femtioåriga kriget" inom psykiatrin förefaller avslutat, eller i varje fall att vapenvila råder.

Naturvetenskapliga metoder med hjärnkameror tyder exempelvis på att psykoterapi har återverkan på hjärnan. Samtidigt konstaterar han att vi fortfarande vet mycket litet om hjärnan, och att det knappast finns några biologiska test som kan påvisa en psykisk sjukdom, till skillnad från annan medicin.

Boken är en självbiografi med fokus på författarens erfarenheter som läkare inom psykiatrin, samtidigt som den är en historisk exposé över hela den svenska psykiatrin sedan 1950-talet. Förlaget är Fri tanke förlag.

I programmet medverkar PC Jersild, författare och läkare, verksam inom psykiatrin.