Sandutvinning i Danmark skadar miljön på båda sidor om sundet

24 min
Sand och grus behövs för att tillverka betong, frågan är bara var man får det ifrån. Danskarna tar sand ifrån botten av Öresund, något som påverkar både fisk och fiskare. I Sverige är det bergkross och naturgrus som gäller men naturgruset är en ändlig resurs som vi så småningom måste sluta använda. Klotet idag om byggboomens baksida där betongindustrin spelar en viktig roll. Programledare Pelle Zettersten