1915

Här finns inget ljud
Andra delen i Peter Englunds första världskrigsserie berättar om begynnande krigströtthet, och krigets musik ville få massorna att glömma eländet.

1915 förbyttes entusiasmen mot en begynnande krigströtthet, och i sin aktuella bok ”Stridens skörhet och sorg – 1915” låter Peter Englund människorna som upplevde detta krigsår komma till tals. Andra delen av hans planerade fembandsverk om första världskriget är en berättelse om hur soldater och civila nu börjar ifrågasätta krigets meningsfullhet.

– Det mörka 1900-talets DNA finns i det första världskriget, och ska vi förstå det så måste vi börja där, säger han.

Dessutom kartläggs musikens betydelse under samma krig. Historikern John Mullen har gått igenom 1200 populära brittiska slagdängor från tiden, som ömsom tröstade sin publik, ömsom fick den att skratta. Han visar också hur tyskfientliga sånger eller sånger som uppmanade unga pojkar att dö för kung och fosterland aldrig fick något större genomslag.

Programledare är Tobias Svanelid