Studio Ett fredag 6 februari

102 min
24-åriga Almas gömmer sig hellre än att söka asyl i Italien, Vad toppmötet i Moskva kan leda till?, Samernas nationaldag, Är minusränta ett bra alternativ?, Maktstriderna i Jemen, Katitziböckerna ges ut igen, Kan ny romsk institution främja rättigheter? och Nour 16 år bortgift - hur har det gått?