Hjärnan, sexet, och behovet av riktigt bra glid

43 min
Det är kroppen vi vill åt! Och vi ägnar oss åt en systematisk språklig kroppsundersökning. Vi börjar med hjärnan, författaren Åsa Nilsonne berättar varför hon valt Hippocampus till huvudperson i sin nya roman H. Vi fortsätter ned att uppmärksamma en text från 1904 med rubriken "Könslifvets regelverk" med hjälp av forskaren Maja Bondestam. Och så landar vi på skidorna, i begrundan över Hans Olav Hamrans vallningsbibel - boken Bra glid. Vilken betydelse har de litterära agenterna för svensk litteratur? Är de hjältar eller gangsters? I Sverige har själva yrket funnits i 20 år, och förknippas mest med framgångar i att sälja svensk kriminallitteratur till utlandet. En litterär agent fungerar som en författares bollplank, förhandlar kontrakt med förlagen och säljer bok- eller filmrättigheter på den internationella marknaden. Men hur tänker dom? Vad driver en agent? Missa inte Hugo Lavetts reportage om den litterära agentverksamheten.