Globaliseringen och svenska löner

20 min
Ekonomiekot lördag tar upp globaliseringen och den svenska lönebildningen. Och vilken roll fack, arbetsgivare och politiker spelar. Gäster är Anders Weihe, chefsjurist och förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen, Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet och Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO. Programledare är Pär Ivarsson.