Studio Ett 20120224 17-timmen

44 min
Studio Ett 17.00 om: Arbetslösheten bland ungdomar, Tunismötet om Syrien, våld mot kvinnor i nära relationer och ett reportage om pianisten Bengt Hallberg.